Η Σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας,

Η Σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, που προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 9ης Σεπτεμβρίου 2012,

και που συγκροτήθηκε την ίδια μέρα σε σώμα, έχει ως εξής :

 

Πρόεδρος :                                                             ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΚΑΛΟΖΟΥΜΗΣ  

 

Αντιπρόεδρος                                                         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΑΜ

 
   

 Γραμματέας :                                                        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΖΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας :                  ΒΑΣΩ ΦΙΛΗ

 
   

Ταμίας :                                                                    ΜΑΡΙΝΑ  ΠΑΝΤΑΖΗ

 
   

ΕΦΟΡΟΣ ΕΠΙΜ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ :   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΑΣ

ΕΦΟΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ  :                                    ΑΜΑΛΙΑ ΠΑΠΑΘΩΜΑ

 

ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ :                       ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΕΦΟΡΟΣ ΧΟΞ. ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ :               ΓΩΓΩ Ν. ΣΚΑΛΗ