ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΞΗΡΟΝΟΜΗΣ 2015ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ "Η ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΗ ΔΥΣΗ" ΤΟΥ Μ.ΚΟΡΕ