Διοργάνωση πολιτιστικών και επιμορφωτικών δραστηριοτήτων 12/13-7-2014