ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΗΝ ΞΗΡΟΝΟΜΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΛΑΝΟΥ