ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΟΠΙΑ -ΒΟΙΩΤΙΑΣ 14-7-2014 ΑΠΟ ΤΟ ΣΙΤΑΡΙ ΣΤΟ ΨΩΜΙ