ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΗΡΟΝΟΜΑΙΩΝ - ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ- Ο ΜΙΔΑΣ ΕΧΕΙ ΑΥΤΙΑ ΓΑΙΔΑΡΟΥ- ΜΑΝ. ΚΟΡΕ ΣΑΒΒΑΤΟ 6-9-2014 ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΞΗΡΟΝΟΜΗΣ