Η Σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας,

Η Σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, που προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 9ης Σεπτεμβρίου 2012,

και που συγκροτήθηκε την ίδια μέρα σε σώμα, έχει ως εξής :

 

Πρόεδρος :                                                             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΑΣ 

 

Αντιπρόεδρος                                                         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΑΜ

 
   

 Γραμματέας :                                                        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΖΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας :                         ΒΑΣΩ ΦΙΛΗ

 
   

Ταμίας :                                                                ΜΑΡΙΝΑ  ΠΑΝΤΑΖΗ

 
   

ΕΦΟΡΟΣ ΕΠΙΜ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ :   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΑΣ

ΕΦΟΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ  :                                   ΑΜΑΛΙΑ ΠΑΠΑΘΩΜΑ

 
   

ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ :                        ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΕΦΟΡΟΣ ΧΟΞ. ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ :                 ΓΩΓΩ Ν. ΣΚΑΛΗ

_____________________________________________________________________________________

ΜΕΛΗ:

ΑΘ. Σ. ΚΑΛΟΖΟΥΜΗΣ , ΑΜΑΛΙΑ ΠΑΠΑΘΩΜΑ , ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ , ΓΩΓΩ Ν. ΣΚΑΛΗ