ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΞΗΡΟΝΟΜΑΙΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΞΗΡΟΝΟΜΑΙΩΝ

Ο Σύλλογος ΤΩΝ ΞΗΡΟΝΟΜΑΙΩΝ  ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1970 στην Αθήνα, ως Σύλλογος  των εν Αθήναις Ξηρονομαίων  με το πρώτο καταστατικό λειτουργίας υπ αριθ. 1906/1979 απόφαση του πρωτοδικείου Αθηνών διότι οι οικονομικές και πολιτικές συνθήκες της δεκαετίας του 1950, ώθησαν πολλούς Ξηρονομαίους να εγκαταλείψουν το χωριό και να εγκατασταθούν στην Αθήνα και τις γύρω περιοχές. Πολλοί από τους Ξηρονομαίους αυτούς, για είκοσι και πλέον χρόνια ,τις ελεύθερες ώρες τους τις περνούσαν στο καφενείο του Κωνσταντίνου Κουτσούρη από την Ελλοπία στην οδό Μενάνδρου δίπλα στο Εθνικό Θέατρο στην Αθήνα. Εκεί μεταξύ ούζου, τάβλι και ξερή συζητούσαν τα προβλήματα και μάθαιναν τα νέα από το χωριό. Οι συνθήκες διαβίωσης στη μεγάλη πόλη έκαναν  την μεταξύ τους συναναστροφή και κοινωνική αλληλεγγύη περισσότερο από αναγκαίο,. Ο αείμνηστος τώρα Κωνσταντίνος Κόλιας-Νικολαίδης (Ξηρονομαίος ο οποίος διατέλεσε έξι συνέχει  έτη ως πρώτος Πρόεδρος του Συλλόγου και  έκτοτε  επίτιμος Πρόεδρος του δια βίου) πίστευε ότι η ίδρυση του Συλλόγου των εν Αθήναις Ξηρονομαίων θα συνέβαλλε όχι μόνον στην επίτευξη των παραπάνω σκοπών, αλλά και στην υποστήριξη των προσωπικών για τον κάθε ένα συμφερόντων, όπως και στην πολιτιστική τους καλλιέργεια. Στα είκοσι χρόνια συνεχούς λειτουργίας του όχι μόνο κατακτήθηκαν πολλοί από τους στόχους, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις ο Σύλλογος κατόρθωσε να κινήσει και διαδικασίες, οι οποίες οφέλεισαν σημαντικά το χωριό μας.

Το 1985 έγινε τροποποίηση του καταστατικού που αφορούσε κυρίως στη διεύρυνση των πολιτιστικών σκοπών του ('έκδοση εφημερίδας κ.α.)και στη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις Γενικές συνελεύσεις στις 26/5/1986 και 4/5/1987 αποφασίστηκε  η μετονομασία του Συλλόγου  έτσι ώστε ο νέος τίτλος του Συλλόγου να είναι ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΞΗΡΟΝΟΜΑΙΩΝ ονομασία με την οποία λειτουργεί μέχρι σήμερα μετά την υπ αριθ. 4643/1988 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.          Οι Ξηρονομαίοι  ανέδειξαν επιστήμονες με λαμπρές ανώτατες σπουδές επαγγελματίες, επιχειρηματίες, καλλιτέχνες, που στήριξαν την άνοδό τους
Ο Σύλλογος μας προσπαθεί με τη απέραντη αγάπη των Ξηρονομαίων να κρατήσει το πνεύμα και τις ηθικές αξίες, που διδαχτήκαμε. . Ένας σημαντικός συνδετικός κρίκος είναι η Εφημερίδα " Η ΞΗΡΟΝΟΜΗ", που ξεκίνησε το 1986 και αναβίωσε στις ημέρες μας.
Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε
α) τακτικά
β) έκτακτα ή αρωγά
γ)επίτιμα
 Δύνανται να έχουν μόνιμη κατοικία και εκτός Ελλάδος, αρκεί να εκπληρούν τις γενικές υποχρεώσεις τους, καθώς και τις ειδικές, σε περίπτωση συμμετοχής τους στα διοικητικά όργανα του Συλλόγου.
 Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δείτε το καταστατικό του Συλλόγουςς www  ............gr      

Αναφέρουμε μερικά από τα έργα  του Συλλόγου από την αρχή της λειτουργίας του :

Το πρώτο σημαντικό έργο  του είναι που ένωσε ξανά τους Ξηρονομαίους  παρόλο που είχαν εγκαταλείψει το χωριό για τους πιο πάνω βιοποριστικούς λόγους και τους βοήθησε στη μεγάλη πόλη την Αθήνα.

Η επίσπευση , χάρη στις ενέργειες του Συλλόγου μας, της υδροδότηση  από την Ε.Υ.Δ.Α.Π. (Κανάλι Μόρνου 1988)

Οι ενέργειες για την αναμόρφωση της κεντρική πλατείας του χωριού και η οικονομική για τον σκοπό αυτόν ενίσχυση της Κοινότητας από τον Σύλλογο (300.000 δρχ.),  από τον αείμνηστο Σπύρο Σπύρου (200.000δρχ),  από τον Γεώργιο Μπλάνο, (50.000δρχ.),  από το Δημόσιο μετά από σχετικές ενέργειες της κ.Αφροδίτη Μελισσάρη, που ήταν μέλος του Δ.Σ. του.

Η διλαθεση από τον Συλλόγου  μας και από τον κ. Ευαγγελάτο Μαρούγκα χρημάτων για την τοποθέτηση σύγχρονων φωτιστικών σωμάτων στην πλατεία και δρόμους του χωριού.

Η πρωτοβουλία και η παρουσίαση από τον Σύλλογο στην Κοινότητα της ιδέας για την κατασκευή στο κοινοτικό Κατάστημα αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και Αγροτικού Ιατρείου (αφιλοκερδής σχεδίαση από την κ. Νίκη Γαβρίλη-Καλοζούμη-1983).

Η πρωτοβουλία κατασκευής στο χωριό νέου Ηρώου, δαπάνης περίπου 800.000δρχ. εκ των οποίων 170.000δρχ κατέβαλε ο Σύλλογος (σχεδίαση και στατιστική μελέτη από την Αρχιτέκτονα κ. Παρασκευή Καμούτση και την Πολιτική Μηχανικό κ. Νίκη Γαβρίλη-Καλοζούμη, αφιλοκερδώς).

Η συμπαράσταση μας  στον Κοινοτάρχη κ. Δημήτρη Σκαλή για την ανάθεση της μελέτης της κεντρικής πλατείας του χωριού στον Πολιτικό Μηχανικό κ. Κουρκούτη εκ Θηβών.

Η οικονομική συμβολή του Συλλόγου μας στην κατασκευή και περίφραξης του Νεκροταφείου του χωριού (20.000δρχ),

ΣΤΗ ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΥΣ ΣΤΟ Χώνι ( 70.000ΔΡΧ.).

Στην κατασκευή του καμπαναριού της εκκλησίας του χωριού (20.000ΔΡΧ.).

Στην αγορά 50 σπαστών ξύλινων καθισμάτων για την αίθουσα του Κοινοτικού Καταστήματος (150.000 ΔΡΧ.)  και στο βάψιμο των καθισμάτων  της κεντρικής πλατείας του χωριού (10.000δρχ.)

Αξιοσημείωτες ήταν επίσης οι ενέργειες  του Συλλόγου μας προς διάφορους κρατικούς φορείς για την επίλυση προβλημάτων του χωριού μας (ασφαλτόστρωση του δρόμου Ξηρονομής-Αλυκής και του δρόμου Ξηρονομής-Τατ΄ζας)  'όπως επίσης και η υποβολή από τον Σύλλογο στην Νομαρχία Βοιωτίας  λεπτομερούς υπομνήματος για τα προβλήματα του χωριού μας (1985)

Με επιτυχία πραγματοποιήσαμε εκδρομές και ταξίδια στο Εσωτερικό και το Εξωτερικό, πάντα με πλούσια προσέλευση και μεγάλη επιτυχία.

Για πολλά χρόνια, στη οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Ξηρονομή πρωτοστατούσαν το Δημοτικό Σχολείο το Κοινοτικό Συμβούλιο του χωριού, οι κάτοικοι του χωριού, ο Σύλλογος φίλων Προόδου της Ξηρονομής και η ποδοσφαιρική της ομάδα ¨ΘΥΕΛΛΑ",,και με τον Σύλλογο Γυναικών Ξηρονομής

Το 1984 ο Σύλλογος μας έγινε μέλος της Ομοσπονδίας Ρουμελιωτών Ελλάδος .

Τα έσοδα του Συλλόγου μας καθορίζονται από το άρθρο τρία(3) του καταστατικού του, προέρχονται δε από συνδρομές, εισφορές και δωρεές των μελών του, από εράνους, λαχειοφόρους αγορές, και έκδοση εντύπων, από κληροδοτήματα, καθώς και από κάθε άλλη προσφορά από φυσικά και νομικά πρόσωπα

Δημιουργήσαμε την ιστοσελίδα www. xironomi.gr το 2014.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου μας  και τα μέλη του παρευρίσκονται στις διάφορες εκδηλώσεις των διάφορων Συλλόγων της Βοιωτίας  .
Συνεχίζει ο Σύλλογός μας να βρίσκετε δίπλα στα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζει το χωριό μ

Η ίδρυση από νέους και νέες του χωριού χορευτικού ομίλου δημοτικών χορών, με δάσκαλο τον κ. Κώστα Αδάμ και με δαπάνη του Συλλόγου και των Γεωργίου Μπλάνου και Αθηνάς Παπαιωάνου.

Η οργάνωση Θεατρικών και Μουσικών Παραστάσεων,

Η οργάνωση κάθε έτος Καρναβαλιού τιε απόκριες και Δημοτικού χορού το Πάσχα στο χωριό μας και συνεστιάσεις των μελών του Συλλόγου στην Αθήνα.

Η για έξι συνεχείς έτη (1988-1993) Έκδοση ημερολογίου με παλιές και νέες  φωτογραφίες  από τη ζωή και τα τοπία του χωριού μας.

Η αδιάλειπτη 'έκδοση από τον Οκτώβριο του έτους 1991 την τριμηνιαία εφημερίδα του Συλλόγου με τον τίτλο "ΞΗΡΟΝΟΜΗ".

Η συμβολική κατ έτος βράβευση των νεαρών συγχωριανών μας νέων επιστημόνων και νέων φοιτητών ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Και τέλος η πρωτοβουλία του Συλλόγου μας να γίνει η σχετική τελετή εγκαινίων του Ιερού Ναού του χωριού μας.

 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σήμερα είναι

Πρόεδρος : Θανάσης Καλοζούμης  - Αντιπρόεδρος Κώστας Αδάμ -   Γενικός Γραμματέας :Μαργαρίτα Κυριακού - Ταμίας : Μαρίνα Πανταζή.  - μέλη Άγγελος  Κυριακού- Κώστα Νίκας - Γεώργιος Βαζούρας - Γογώ Σκαλή/ Παγώνα - Καίτη Μπαραμίλη    

Ευχαριστούμε τα  μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που διετέλεσαν κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών

Για τις εκδηλώσεις μας  μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις δράσεις μας μέσα στη παρούσα ιστοσελίδα μας  ,